Przyjemność Ruchu – dla ludzi biznesu

STAN ZDROWIA PRACOWNIKA MA WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE TWOJEJ FIRMY.

Pracodawco, dołącz do ŚWIADOMYCH PRACODAWCÓW i pamiętaj, że zdrowy, zadowolony pracownik jest DOSKONAŁĄ „ŻYWĄ” WIZYTÓWKĄ Twojej firmy i tego, co wnosisz do świata oraz jakie PRZESŁANIE  niesie Twoja firma…

Czytamy, że świadomi pracodawcy tacy jak Google, Apple, Nike, Deutsche Bank to tylko kilka z wielkich korporacji, które odkryły korzyści jakie niesie medytacja i różnego rodzaju warsztaty uczące sztuki relaksu. W Skandynawii popularne są treningi Qigong, które zazwyczaj wpisane są w program konferencji weekendowych. Po takim warsztacie pracownicy mają zapewnioną możliwość wykonywania tych ćwiczeń w czasie pracy. Pracodawcy przekonali się, że dzięki temu zwiększa się potencjał umysłowy pracowników (…) (źródło).

 

Fakty:

 • ok. 50-60% absencji chorobowej jest spowodowanych stresem związanym z pracą (źródło)
 • 37,5 proc. badanych czuje się po pracy wyczerpana (źródło).
 • w Europie stres zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową (źródło)
 • koszty stresu w niektórych państwach UE oszacowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia: (źródło): Dania – 2,3 – 14,7 mld koron rocznie; Francja 1,9 – 3 miliardów Euro; Niemcy – 29,2 miliardy Euro rocznie; Belgia I Holandia – 4 miliardów Euro; Hiszpania – 150 – 372 milionów Euro; Szwecja  – 450 milionów ECU; Wielka Brytania – 1,26 mld funtów rocznie; Polska – (szacunkowo) – 9,48 mld złotych rocznie.

Badania:

 • przeprowadzone przez Instytut Gallupa (najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie), raport potwierdzający  korelację, że stopień wydajności pracownika zależny jest od jego stanu zdrowia to „State Of the Global Workplace” z roku 2014, który obejmował odpowiedzi ponad 224 tys. respondentów ze 141 krajów świata (w tym z Polski). To badanie dowodzi, iż zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni (o około 20%), generują większe zyski (o około 20%), a jakość ich pracy (mierzona liczbą błędów/defektów) jest wyższa o 41%
 • najbardziej kompleksowym badaniem potwierdzającym wpływ medytacji na zdrowie człowieka był „Shamantha Project” przeprowadzony na University of California w Davis, który badał psychologiczne i fizjologiczne procesy leżące u podstaw medytacji. Medytacja daje wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego.(źródło)

 

Odpowiedzią na te fakty i badania są warsztaty „Przyjemność Ruchu”skierowane do ludzi biznesu.

Przyjemność Ruchu to:

 • warsztat budzący świadomość w oparciu o medytację, pracę z ciałem, techniki relaksacyjne.
 • proste narzędzia, sprawdzone na świecie, pomagające oderwać się od nadmiaru stresogenów (wiedza + doświadczenie)
 • 7-letnie doświadczenie (w tym 4 lata dla świata biznesu)

 

Proponowany przeze mnie warsztat pomoże Waszym pracownikom oderwać się od nadmiaru stresu w organizmie, skontaktuje ich lepiej z ciałem, pomoże im uwolnić chroniczne napięcia, dzięki czemu nauczą się, jak się relaksować w czasie pracy. W efekcie przyniesie to większe zaangażowanie, zmniejszy ryzyko wypalenia zawodowego, odświeży ciało i umysł. Dodatkowo przyniesie stały efekt w postaci nabycia umiejętności korzystania z przekazanych narzędzi.

Czego możesz spodziewać się na warsztacie?

 1. Zaczynam sesję od krótkiego przedstawienia siebie. Krótko omawiam zasady obowiązujące podczas spotkania, których przestrzeganie pozwoli wszystkim w bezpieczny i zrozumiały sposób skorzystać w najbardziej optymalny sposób z warsztatu.
 2. Następnie przechodzę do kilku ćwiczeń rozciągających, które pomagają poczuć siebie i zrzucić napięcia chroniczne na bazie elementów „Jogi Śmiechu” i tzw. psychogimnastyki. Następnie wprowadzam elementy „Ruchu Autentycznego”, gdzie uczestnicy poruszają się bez muzyki w oparciu o czucie swojego ciała i samoświadomość. Po chwili dodaję muzykę i przedstawiam medytacje aktywności, podczas których uczestnicy wykonują ćwiczenia oddechowe, taniec intuicyjny, wytrząsania tzw. shaking. Dbam o odpowiednią dynamikę zajęć, gdzie każdy z uczestników wykonuje moje propozycje na swoje 100%.
 3. Sesję kończę krótką relaksacją w oparciu o proste elementy współczesnej Tantry  – chwila zatrzymania, zwolnienia tempa, medytacji, zwrócenie się w ciszy do swojego wnętrza tzw. wewnętrzny reset, bycie w tu i teraz, gdzie można w świadomy i głęboki sposób się zrelaksować i odpocząć.

 

Taki warsztat to praca na kilku poziomach:

 

Wspieramy 5 kluczowych wartości dla rozwoju Twojej firmy:

 1. Przyjemność z pracy
 2. Sens aktywności
 3. Szacunek do pracy
 4. Miłość do pracy
 5. Zaufanie do siebie i innych

Chronimy Twoich pracowników przed:

 1. Wypaleniem zawodowym
 2. Depresją
 3. Nienawiścią do pracy
 4. Pustką w pracy
 5. Niezdrowymi relacjami opartymi o lęk

 

KORZYŚCI:

 

Jakie narzędzia poznasz?

 • Elementy metody Ruchu Autentycznego -certyfikowanej przez Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy (Wielka Brytania, od 1990 roku)
 • Elementy współczesnej Tantry  -zapoczątkowanej przez Zosię i Dawida Rzepeckich w Polsce, od 2004 roku
 • Elementy pochodzącej z Indii Jogi Śmiechu, od 1995 roku – zapoczątkowanej w Polsce przez Piotra Bielskiego

 

 

Opinia uczestniczki podczas spotkania w firmie Pelion realizowanego w ramach projektu moda na ~ ruch~ w pracy: „Czułam się początkowo źle, zażenowana, zawstydzona, ale później – właściwie od momentu zdjęcia okularów – zawiasy obluzowały się. Muzyka jest dla mnie świetną formą relaksu…Końcówkę zajęć oceniam najwyżej. Ta chwila dla siebie dała mi ogromny zastrzyk energii na drugą część dnia.” 

 

 

*Proszę o maila w celu wysłania pełnej oferty

*Warsztaty promują projekt „Moda na ~ruch~relaks w pracy”